Žirje fešta 2008.

Đir za Žir 2008.

Postavljanje zaštitnog kaveza na podvodnom arheološkom lokalitetu- Žirje