Kako do nas


Do Šibenika se dolazi jadranskom turističkom cestom (E-65) iz z smjera Zadra, ili autoputom A1 uz silazak na čvoru Pirovac pa dalje državnom cestom br. 27 ili uz silazak na čvoru Šibenik (Adresa:Trajektni terminal Šibenik, Obala Hrvatske Mornarice, Grad:22000 Šibenik).


Prema otoku Žirju se kreće iz luke Šibenik, kroz slikovit kanal sv. Ante, čiji ulaz s morske strane čuva tvrđava sv. Nikole iz XVI. st.

 


Napomena!
Karta za trajekt se ne kupuje na samom trajektu već u Jadrolinijinoj agenciji za prodaju karata ili u kiosku Jadrolinije koji se nalazi nedaleko od luke ukrcaja.

Brzobrodska karta se kupuje na samom brodu (MB " BROC " ili MB "KOMIZA ", ovisno o rasporedu).


Red plovidbe

Planirajte vašu rutu do ove adrese